Volledig outplacementtraject van ASBR

Bij ontslag is outplacement het middel voor een positieve wending in je (werkzame) leven. ASBR begeleidt outplacementkandidaten deskundig en adequaat. Resultaat is verzekerd, ongeacht de persoonlijke omstandigheden en leeftijd.

Outplacement is de professionele begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe functie. Het traject is afgestemd op je specifieke omstandigheden en loopbaandoelen. ASBR staat voor een aanpak, die grote persoonlijke aandacht combineert met een doelgerichte marktbewerking.
Naast het volledige traject bieden wij ook de mogelijkheid tot het zelf samenstellen van het traject; modulair outplacement biedt verschillende modules waaruit je een keuze kan maken.

Checkmarks
coffee-631759_640

Vrijblijvend gesprek

Wij nodigen je graag uit om vrijblijvend en kosteloos kennis te maken met ASBR. Met een coach bespreek je wat je wensen zijn en hoe een outplacementtraject tot het gewenste resultaat gaat leiden. Tijdens dit oriënterend gesprek ligt de focus op het kennismaken en inventariseren van wat je nodig hebt.

Fases van het outplacementtraject

Volledig outplacementbegeleiding bij ASBR betekent een compleet individueel begeleidingsprogramma dat is afgestemd op je specifieke omstandigheden en behoeften, dus altijd op maat.

 

In een volledig outplacementtraject worden de volgende fases doorlopen:

1. ORIËNTATIE OUTPLACEMENTOPDRACHT

Oriëntatie outplacementopdracht; gesprekken met werkgever en kandidaat. Deze bestaat uit 3 stappen:

 • Een oriënterend gesprek met de werkgever om de outplacementprocedure toe te lichten.
 • Een oriënterend gesprek van de kandidaat met de begeleidend adviseur.
 • De acceptatie van het outplacementvoorstel door de kandidaat en de werkgever.

2. INTAKE

Er volgt een uitgebreide intake van meerdere gesprekken waarin kennismaking, bespreking van de levensloop, de situatie nu, de toekomstverwachtingen en jouw verwachtingen omtrent de begeleiding centraal staan. Deze fase eindigt wanneer een goede werkrelatie is ontstaan tussen jou als kandidaat en je begeleider.

3. ZELFANALYSE

Hier gaat het om oriëntatie op je eigen mogelijkheden door zelfanalyse en het vaststellen van jouw profiel als kandidaat. Om hiertoe te komen is er een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek dat relevante informatie oplevert over:

 • Capaciteiten/intelligentie
 • Persoonlijkheidskenmerken
 • Beroepsgerichte interesses
 • Prestatiemotivatie en ambities
 • Leidinggevende capaciteiten en leiderschapsstijlen
 • Stressbestendigheid
 • Commerciële, administratieve en overige vaardigheden

Samengevat in een sterkte/zwakte analyse en aan de hand van speciale, op outplacement gerichte, tests wordt jouw profiel uitgebreid besproken. Deze fase wordt afgesloten met het opstellen van een persoonlijk loopbaanplan.

4. INVENTARISEREN MOGELIJKHEDEN ARBEIDSMARKT

We inventariseren jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt door afstemming van jouw profiel op mogelijk geschikte functies en bedrijfsculturen, die een realistisch en passend toekomstperspectief bieden. In deze fase komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Het in kaart brengen van je eigen netwerk en het netwerk van ASBR
 • Mogelijke methodieken waarmee je optimaal gebruik kunt maken van dit netwerk
 • Voorbereiding en training voor het benaderen van je eigen netwerkcontacten
 • Opstellen van een actieplan om netwerkcontacten te benaderen

Deze fase wordt afgerond wanneer je zover bent om daadwerkelijk geschikte vacatures te zoeken en te vinden.

5. SOLLICITATIETRAINING

In deze fase vindt een sollicitatietraining plaats, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan:

 • Het maken van een persoonlijk profiel
 • Het opstellen van een CV
 • Het schrijven van sollicitatiebrieven
 • Deskresearch
 • Effectief inzetten van social media
 • Aanwenden en inzetten van netwerken
 • Presentatietechnieken
 • Persoonlijke styling en kleding
 • Het voeren van sollicitatiegesprekken

Deze aanpak wordt ondersteund met een stevige theoretische basis, het aandragen van bruikbare tools, oefeningen, inhoudelijke feedback en ondersteuning. Dat wil zeggen: je oefent niet alleen met je eigen begeleider, maar ook met ervaren selecteurs. Deze fase eindigt wanneer je in staat bent om je goed te presenteren op de arbeidsmarkt.

6. BETREDEN VAN DE ARBEIDSMARKT

ASBR biedt je sollicitatie-ondersteuning op het gebied van:

 • Oriëntatie op de arbeidsmarkt via het aanschaffen en raadplegen van relevante tijdschriften, kranten en vacaturebanken
 • Voor- en nabesprekingen van sollicitatiegesprekken
 • Eventueel coaching wanneer je in een nieuwe functie start

Wanneer deze fase is doorlopen en je een passende nieuwe baan hebt gevonden, of wanneer de maximale begeleidingsduur is bereik, eindigt hier de outplacementbegeleiding.

Na drie maanden en na afloop van het outplacementtraject zal er, indien gewenst, een evaluatie plaatsvinden in de vorm van een driegesprek (met jou als deelnemer, de opdrachtgever en wij als adviseur). De begeleiding duurt 6 maanden, mocht dit niet voldoende zijn, dan behoort een verlenging uiteraard tot de mogelijkheden

Waarom outplacement bij ASBR?

 • Resultaat is verzekerd, ongeacht de persoonlijke omstandigheden en leeftijd.
 • Bij ASBR staat kwaliteit voorop; het outplacementtraject is maatwerk en persoonlijk contact is hierbij van groot belang. De privacy van de deelnemers en de integriteit van de adviseurs worden gewaarborgd.
 • Gedurende het hele traject heb je één vaste coach / adviseur.
  Onze adviseurs zijn ervaren en gekwalificeerde professionals, zij hanteren de NIP-gedragscodes (Nederlands Instituut voor Psychologen) en zijn tevens NOLOC-gecertificeerd (Nederlandse Orde voor Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten).
 • Via ASBR heeft u beschikking over een groot netwerk aan potentiële werkgevers.
Wil je meer informatie over Outplacement van ASBR? Vraag dan ons gratis informatiepakket aan! In de mobiliteitstrainingen van ASBR worden kandidaten intensief getraind om zich optimaal te presenteren op de arbeidsmarkt. Overtuigd?

GRATIS aanvragen!